• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Alpilles

  Baux de Provence Castle

  Catégorie : Étiquettes : ,

  Adresse

  Adresse

  Château des Baux de Provence

  Ville

  Les Baux de Provence

  Code postal

  13520

  Téléphone

  04 90 54 55 56

  Site web

  http://www.chateau-baux-provence.com

  Geolocalisation


  Description

  Het stadje Les Baux-de-Provence steekt uit boven Arles en de Camargue en biedt een uitzonderlijk panorama. De naam “Baux-de-Provence” komt van het Occitaanse baus (“baws”), wat “afgrond”, “klif” of “rotsige helling” betekent. De geschiedenis van Les Baux gaat terug tot de prehistorie. De capaciteiten op vlak van verdediging maken van Les Baux sinds jaar en dag een aantrekkelijk terrein voor menselijk woongebied. De eerste sporen van menselijke nederzetting werden teruggevonden en dateren van 6000 voor Christus, zoals de grot Costapéra, die ontdekt werd in 1928 en die onderdak biedt aan een collectieve begraafplaats uit de bronstijd. De doortocht vanaf Les Baux tot aan de vlakte ten noorden van de Alpilles gaat over een protohistorische weg die door de vallei van de Laval uitkomt bij de stad Glanon, die later de naam Glanum zal krijgen (Saint-Rémy de Provence). Hoewel de protohistorie in de Alpilles duidelijk gekenmerkt wordt door een herders- en landbouweconomie, wordt er ook kalksteen ontgonnen in de steengroeves in de omgeving van Les Baux. Tijdens de tweede helft van de eerste ijzertijd (6ᵉ en 7ᵉ eeuw voor Christus) vestigt de bevolking zich permanent en bouwt ze een nederzetting in hard materiaal in de vorm van een dorp met straten en rijhuizen. Doordat er steeds meer economisch verkeer is met de handelaars van de Middellandse Zee, geraken de bewoners van de Alpilles uit hun staat van zelfvoorziening. In de loop van de volgende eeuwen slinkt het bevolkingsaantal van de Alpilles drastisch doordat de bewoners worden aangetrokken door de Griekse handelspost Arles. In de middeleeuwen wordt deze stad het hoofdkwartier van een feodaal domein dat 79 steden en dorpen in de omgeving behelst. De bouw van het fort duurde van de 11ᵉ tot 13ᵉ eeuw en bestreek zeven hectare. Het heeft een woelige militaire geschiedenis gekend en het was het doelwit van talrijke bestormingen. De stevige vestingtoren die vandaag het domein nog overheerst, herinnert aan het belang van dit kasteel, dat het mikpunt was van alle hebzucht in de middeleeuwen. De heren van Les Baux hadden de Provence gedurende vele jaren onder hun gezag en genoten er een sterke reputatie. Ze beweerden af te stammen van koning Balthazar en voegden aan hun wapenschild een zilveren ster toe met 16 punten ter herinnering aan de ster die volgens het Evangelie de drie wijzen naar Betlehem leidde. Hun leuze luidde “Au hasard, Balthazar” (“Op goed geluk, Balthazar”). In de 12e eeuw moeten de heren van Les Baux hoofd bieden aan de feodale “Baussenque oorlogen”, in de strijd om het graafschap Provence. Wanneer de laatste prinses van Les Baux sterft in de 15e eeuw betekent dat meteen ook de doodsteek voor het domein. In 1642 wordt de stad aan de familie Grimaldi geschonken als marktgraafschap dat werd gecreëerd ten gunste van Hercules Grimaldi, prins van Monaco (1642-1780). Ze dragen trouwens nog steeds de titel Markies van Les Baux. Op administratief vlak is de stad volledig Frans en de titel van Markies van Les Baux wordt traditioneel toegekend aan de Monegaske troonopvolger. De huidige Prins van Monaco, Albert II, telt onder zijn talrijke titels die van Markies van Les Baux. In 1822 ontdekt geoloog Pierre Berthier bauxiet in de omgeving. De erts wordt dan ook intens ontgonnen tot uitputting van de voorraad aan het einde van de 20e eeuw. Deze aluminiumerts dankt zijn naam dus aan de gemeente waar het voor de eerste keer ontgonnen werd. Aarzel niet om tot helemaal bovenaan het dorp te stappen waar u kunt genieten van het uitzonderlijke panorama. U kunt er ook de talrijke reconstructies bekijken die u onderdompelen in de geschiedenis dankzij de opvoeringen die werden gecreëerd door Culturespace, de huidige beheerder van de site. En vergeet niet uw ProvencePass te tonen bij het onthaal om uw voorkeurstarief te genieten!


  informations pratiques

  Prix plein tarif

  8,00

  Informations tarif

  Full price : 8 € / Reduced price: 6 €

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Baux de Provence Castle”


   Alpilles

   Baux de Provence Castle

   Catégorie : Étiquettes : ,

   Adresse

   Adresse

   Château des Baux de Provence

   Ville

   Les Baux de Provence

   Code postal

   13520

   Téléphone

   04 90 54 55 56

   Site web

   http://www.chateau-baux-provence.com

   Geolocalisation


   Description

   The town of Les Baux-de-Provence overlooks Arles and the Camargue and boasts exceptional views. The name of Les Baux-de-Provence comes from the Occitan baus (pron ‘baws’), which means ‘vertical’, ‘cliff’ or ‘rocky spur’. Baux stretches back to pre-history, and its defensive capabilities have always made it an attractive site for human settlement. Traces of habitation have been found dating to 6000 BC, including the Costapéra cave, which was discovered in 1928 and which harbours a Bronze Age group burial site. The route from Les Baux to the plain to the north of the Alpilles follows a proto-historic path that crosses the small valley of Laval to the town of Glanon, later known as Glanum (Saint-Rémy-de-Provence). Although proto-history is heavily characterised by pastoralism and agriculture in the Alpilles, limestone was extracted from the quarries around Les Baux. In the second half of the first Iron Age (6th to 7th century B.C.), the population became settled and began to erect permanent structures in the style of a village with streets and terraced houses. The inhabitants of the Alpilles became more outward-looking as trade and exchange intensified with the Mediterranean and, over the following centuries, the population fell substantially as people were attracted to the Greek trading post of Arles. In the Middle Ages Les Baux became the stronghold of a feudal domain that controlled 79 towns and villages in the area. The fortress was built in the 11th to 13th centuries over seven hectares. It had a turbulent military history and was attacked on several occasions. The solid tower that dominates to this day recalls the importance of the château, which was an object of great desire during the Middle Ages. The princes of Baux controlled Provence for many years and earned a strong reputation in the region. It was said that the descendants of the magus king Balthazar added a silver star with sixteen branches to their arms as a reminder of the star that, according to the Gospel, guided the three wise men to Bethlehem. Their motto was: ‘Au hasard, Balthazar’ – ‘Trust to luck, Balthazar.’ The Baux princes were forced to lay down their arms in the 12th century at the conclusion of the Baussenque Wars, and their influence finally came to an end in the 15th century on the death of the last princess of Baux. Les Baux was granted to the Grimaldi family in 1642 as a French marquisiate, established on behalf of Hercule de Grimaldi, prince of Monaco (1642-1780). Although, in administrative terms, the town is entirely French, the title of Marquis des Baux still belongs to the Grimaldi family and is traditionally given to the heir to the throne of Monaco. The current prince of Monaco, Albert II, includes Marquis des Baux amongst his many titles. The geologist Pierre Berthier discovered bauxite in the region in 1822, and the aluminium ore was mined intensively until it ran out at the end of the 20th century. The village of Les Baux gave its name to the ore that was unearthed here for the first time. Make sure that you visit the very top of the village to see the wonderful views. Here you can also find numerous historical re-enactments to immerse yourself in the past, thanks to the performances staged by the current operator Culturespaces.


   informations pratiques

   Prix plein tarif

   8,00

   Informations tarif

   Full price : 8 € / Reduced price: 6 €

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Baux de Provence Castle”