• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Chateauneuf-du-Pape

  Château Mont-Redon

  Catégorie : Étiquette :

  Adresse

  Adresse

  Chemin de Maucoil

  Ville

  Chateauneuf-du-Pape

  Geolocalisation


  Description

  De eerste wijngaarden van het domein dateren uit het tijdperk van de Romeinen en zijn geplant in beschutting tegen de mistral aan de voet van een heuvel bezaaid met dennen die zich onderaan de kelder bevindt. Het is deze ronde heuvel die zijn naam aan het domein gaf: le Mont-Redon. In 1344 behoort het terrein toe aan het Bisschoppelijk Domein en wordt het erkend als wijndomein. In het midden van de 18e eeuw wordt het landgoed gekocht door een edelman, Joseph Ignace d’Astier genaamd, advocaat en doctor in de Rechten van Avignon, en daarna wordt het eigendom van de Mathieu-familie, nakomelingen van de Astier-familie. Anselme Mathieu die zichzelf “markies van Mont-Redon” noemde, baat het domein uit tot aan de dood van zijn moeder, Claire Mathieu, wat leidt tot een boedelverdeling. Terzelfdertijd vernielt de druifluisziekte in 1866 het wijndomein van Châteauneuf-du-Pape. In 1923 gaat de Mont-Redon over in handen van Henri Plantin. Deze nieuwe koper legt zich toe op het hergroeperen van de 2.5 ha grond die hij erfde en die op dat moment verspreid liggen. Als oordeelkundig baanbreker aarzelt hij niet om wijnstokken te planten op het uitgestrekte en bosrijke plateau vol keien, dat nog onontgonnen was en hoog uitstak boven het domein. De nakomelingen van Henri Plantin zetten dit onderzoekswerk verder en breiden het domein uit, aangestoken door dezelfde passie voor hun vak en steeds op zoek naar kwaliteitsvolle gronden voor de druivenrassen die het beste zijn aangepast. Temidden van haar wijngaarden en door de eeuwen heen, breidt de familie sinds vier generaties dagelijks haar knowhow uit met respect voor haar kwaliteitseisen. Vandaag de dag wordt het Château Mont-Redon beheerd door Jean Abeille en Didier Fabre, neven en erfgenamen, en bestrijkt het 186 hectare in Châteauneuf-du-Pape, waarvan 100 hectare als wijngaard worden gebruikt. In 1980 breidt de exploitatie zich uit met de aankoop van een domein dat Côtes-du-Rhône-wijn verbouwt en daarna, in 1997, met een Lirac-domein. Een geologie die uniek is in de wereld, waar de keien die gerond werden door de rivier de hoge terrassen van de appellation bedekken. Op sommige plaatsen vormen ze een grondbedekking die tot 2 meter dik kan worden en waaronder een laag van rode klei zit die de watertoevoer van de wijngaard regelt. Op dit eerste soort bodems produceren de Grenache, Syrah en Mourvèdre volle, krachtige en geconcentreerde wijnen die rijk zijn aan tannine. Aan weerskanten van het plateau zorgen de fijnste elementen voor het tweede type bodem van de appellation: een zandgrond. Deze laatste bevordert het aromatische karakter van de Syrah, de Grenache en de Mourvèdre. Ten slotte komt de zone van Urgonien-kalksteen voort uit het splijten van het moedergesteente onder invloed van het klimaat. De bodems zijn er minder diep en zijn gunstig voor de witte druivenrassen die de aroma’s van agrum en vruchten met wit vruchtvlees sterker doen uitkomen. De grond moet gezond en uitgebalanceerd blijven om de volle ontwikkeling en de duurzaamheid van de wijngaard te garanderen. De verluchting van de bodems helpt de wijnstokken om hun wortels te ontplooien in de diepte. Indien nodig zorgt de aanvoer van compost op basis van schapenmest voor het onderhouden van het bacterieel leven dat nodig is voor de vegetatieve cyclus van de wijnstok. Elke nieuwe beplanting wordt voorafgegaan door een rustperiode van vijf of zes jaar, waarin graan wordt verbouwd. Het verbouwen van wijndruiven is een kwestie van aandacht. Zoals elk levend wezen, heeft de wijnstok voortdurend toezicht nodig, zowel wat zijn ontwikkeling als zijn gezondheid betreft. Een weerstation dat geïnstalleerd staat op het domein, maakt een zeer precieze klimatologische opvolging mogelijk. Op die manier voert het Château Mont Redon een beredeneerde wijnbouw om ervoor te zorgen dat de plant een biologisch evenwicht kan vinden gedurende de hele duur van haar cyclus zonder haar te beroven van haar natuurlijke weerstand. Op het hele domein worden fysieke handelingen uitgevoerd op de wijnstokken zoals het manuele verwijderen van overtollige knoppen en het wegknippen van bladeren. Deze bewerkingen zorgen ervoor dat de trossen verlucht worden en voorkomen de risico’s op bederf. 13 druivenrassen (witte en rode) kunnen toegang vinden tot de samenstelling van de Châteuneuf-du-Pape-wijnen. Château Mont-Redon kweekt ze allemaal en zet ze om in wijn. Dit uitgebreid palet van druiven leidt tot het produceren van perfect harmonieuze en uitgebalanceerde wijnen met een grote complexiteit. De kwaliteit van de druiven van Mont-Redon wordt voortdurend opgevolgd en de bessen worden manueel geoogst. De druiven worden geselecteerd op de wijngaard en komen snel in de kelder aan. Het doel is om de grondstoffen te respecteren op hun weg tot bij de gistkuip. De selectie van de geoogste druiven gebeurt via een avant-gardistische optische en analytische technologie die bestaat uit twee camera’s en een laser die verbonden zijn aan een computer. Zo worden de druiven geselecteerd op een heel precieze en afgestelde manier en dit in functie van hun kleur, vorm en de grootte van de bessen. Het is het enige toestel van die soort in de hele Rhônevallei. Dit immense domein dat uitgebaat wordt op basis van een beredeneerde landbouw, was ook voorloper op gebied van ecologie door zijn impact op het milieu maximaal te beperken. Sinds tien jaar wordt al het water dat gebruikt wordt voor de oogst namelijk direct op het domein verder bewerkt dankzij waterbekkens voor natuurlijke recyclage, die u zal kunnen ontdekken als u deelneemt aan de rondleiding op het landgoed die u wordt voorgesteld door de eigenaar. U kunt de verschillende bodemtypes, druivenrassen en snoeiwijzes ontdekken door de percelen van het domein te verkennen via een “ontdekkingsparcours” dat u te voet of per fiets kunt volgen.


  informations pratiques

  Informations tarif

  Gratis

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Château Mont-Redon”


   Chateauneuf-du-Pape

   Château Mont-Redon

   Les premières vignes du vignoble datent de l’époque romaine, plantées à l’abri du mistral au pied d’une colline qui se situe en contrebas du caveau, parsemé de pins. C’est cette colline ronde qui donna son nom à la propr…

   Catégorie : Étiquette :

   Adresse

   Adresse

   Chemin de Maucoil

   Ville

   Chateauneuf-du-Pape

   Geolocalisation


   Description

   Les premières vignes du vignoble datent de l’époque romaine, plantées à l’abri du mistral au pied d’une colline qui se situe en contrebas du caveau, parsemé de pins. C’est cette colline ronde qui donna son nom à la propriété : Le Mont-Redon. En 1344, il appartient au Domaine Épiscopal, et est reconnu en tant que vignoble. Au milieu du 18e siècle, Mont-Redon est acquis par un noble, Joseph Ignace d’Astier, avocat docteur en Droit d’Avignon, puis devient propriété des Mathieu, descendants des Astier. Anselme Mathieu, qui se disait « marquis de Mont-Redon », exploite le domaine jusqu’au décès de sa mère, Claire Mathieu, qui conduit au partage des biens. Dans le même temps, en 1866, le phylloxéra anéantit le vignoble de Châteauneuf-du-Pape En 1923, Mont-Redon passe aux mains d’Henri Plantin. Le nouvel acquéreur s’attache à regrouper les 2,5 ha de terres, alors éparses, dont il a hérité. En précurseur averti, il n’hésite pas à planter des vignes sur le vaste plateau caillouteux et boisé, encore inexploité, qui domine la propriété. Animés par la même passion pour leur métier, et toujours en quête de terroirs qualitatifs pour les cépages les mieux adaptés, les descendants d’Henri Plantin continuent ce travail d’investigation et agrandissent le domaine. Depuis quatre générations, au coeur de son vignoble à travers les siècles, la famille enrichit quotidiennement son savoir-faire dans le respect de ses exigences de qualité. Aujourd’hui, le Château Mont-Redon, géré par Jean Abeille et Didier Fabre, cousins et héritiers couvre 186 hectares à Châteauneuf-du-Pape, dont 100 hectares plantés en vignes. En 1980, l’exploitation s’élargit avec l’achat d’un domaine en Côtes-du-Rhône puis, en 1997, d’un autre en Lirac. Une géologie unique au monde où les cailloux roulés par le fleuve, recouvrent les hautes terrasses de l’appellation. A certains endroits, ils constituent une couche pouvant atteindre deux mètres, sous laquelle on trouve un banc d’argiles rouges qui régulent l’alimentation hydrique de la vigne. Sur ce premier type de sols, le grenache, la syrah et le mourvèdre produisent des vins généreux, puissants, tanniques et concentrés. De part et d’autre du plateau les éléments les plus fins constituent le deuxième type de sol de l’appellation : les sables. Ce dernier favorise le caractère aromatique de la syrah, du grenache et du mourvèdre. Enfin, la zone des calcaires urgoniens provient d’un délitement de la roche mère sous l’action du climat. Les sols y sont moins profonds et accueillent avec succès les cépages blancs, qui exaltent des arômes d’agrumes et de fruits à chair blanche. le sol doit rester sain et équilibré pour garantir l’épanouissement et la pérennité de la vigne. L’aération des sols aide les vignes à déployer leurs racines en profondeur. En cas de besoin, l’apport de composts à base de fumiers de brebis, entretient la vie microbienne nécessaire au cycle végétatif de la vigne. Chaque nouvelle plantation est précédée d’une période de repos de cinq ou six ans, pendant lesquels sont cultivés des céréales. Cultiver la vigne est une question d’attention. Comme tout être vivant, la vigne a besoin d’une surveillance de tous les instants , tant sur son développement que sur son état sanitaire. Une station météorologique, implantée sur le domaine, permet un suivi climatologique très précis. Ainsi, le Château de Mont Redon pratique une viticulture raisonnée afin d’aider la plante à trouver un équilibre biologique pendant toute la durée de son cycle sans la priver de ses défenses naturelles. Les interventions physiques sur la vigne, comme l’ébourgeonnage ou l’effeuillage manuel, sont pratiqués sur la totalité du vignoble. Ces travaux permettent d’aérer les grappes et de prévenir les risques d’altération sanitaire. 13 cépages (blancs et rouges) peuvent entrer dans la composition des Châteauneuf-du-Pape.Le Château Mont-Redon les cultivent et les vinifient tous. Cette large palette de raisins conduit à réaliser des vins parfaitement harmonieux et équilibrés, assortis d’une grande complexité. La qualité des raisins de Mont-Redon, fait l’objet d’une attention de tous les instants et leur récolte se fait manuellement. Les raisins sont sélectionnés sur la vigne et arrivent en caves très rapidement. L’objectif est de respecter la matière première lors de son acheminement jusqu’à la cuve. Le tri de la vendange est réalisé par une technologie optique et analytique d’avant-garde qui utilise deux caméras et un laser, reliés à un ordinateur pour trier les raisins de façon très précise et ajustable en fonction de la couleur, de la forme et de la grosseur des baies. C’est le seul appareil de ce type présent dans la Vallée du Rhône. Cet immense domaine cultivé en agriculture raisonnée a été aussi précurseur en termes d’écologie, en limitant au maximum son impact environnemental. En effet, depuis 10 ans, l’intégralité des eaux utilisées pour les vendanges sont retraitées directement sur le domaine grace à des bassins de recyclages naturels, qu’il vous sera possible de découvrir en participant à la visite du domaine proposé par la propriété. Vous pourrez découvrir les différents types de sols, cépages et de coupes en traversant les parcelles du domaine grâce à un « parcours découverte », que vous pourrez effectuer à pieds ou en vélo. 


   informations pratiques

   Informations tarif

   Gratuit

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Château Mont-Redon”


    Chateauneuf-du-Pape

    Château Mont-Redon

    Catégorie : Étiquette :

    Adresse

    Adresse

    Chemin de Maucoil

    Ville

    Chateauneuf-du-Pape

    Geolocalisation


    Description

    Les premières vignes du vignoble datent de l’époque romaine, plantées à l’abri du mistral au pied d’une colline qui se situe en contrebas du caveau, parsemé de pins. C’est cette colline ronde qui donna son nom à la propriété : Le Mont-Redon. En 1344, il appartient au Domaine Épiscopal, et est reconnu en tant que vignoble. Au milieu du 18e siècle, Mont-Redon est acquis par un noble, Joseph Ignace d’Astier, avocat docteur en Droit d’Avignon, puis devient propriété des Mathieu, descendants des Astier. Anselme Mathieu, qui se disait « marquis de Mont-Redon », exploite le domaine jusqu’au décès de sa mère, Claire Mathieu, qui conduit au partage des biens. Dans le même temps, en 1866, le phylloxéra anéantit le vignoble de Châteauneuf-du-Pape En 1923, Mont-Redon passe aux mains d’Henri Plantin. Le nouvel acquéreur s’attache à regrouper les 2,5 ha de terres, alors éparses, dont il a hérité. En précurseur averti, il n’hésite pas à planter des vignes sur le vaste plateau caillouteux et boisé, encore inexploité, qui domine la propriété. Animés par la même passion pour leur métier, et toujours en quête de terroirs qualitatifs pour les cépages les mieux adaptés, les descendants d’Henri Plantin continuent ce travail d’investigation et agrandissent le domaine. Depuis quatre générations, au coeur de son vignoble à travers les siècles, la famille enrichit quotidiennement son savoir-faire dans le respect de ses exigences de qualité. Aujourd’hui, le Château Mont-Redon, géré par Jean Abeille et Didier Fabre, cousins et héritiers couvre 186 hectares à Châteauneuf-du-Pape, dont 100 hectares plantés en vignes. En 1980, l’exploitation s’élargit avec l’achat d’un domaine en Côtes-du-Rhône puis, en 1997, d’un autre en Lirac. Une géologie unique au monde où les cailloux roulés par le fleuve, recouvrent les hautes terrasses de l’appellation. A certains endroits, ils constituent une couche pouvant atteindre deux mètres, sous laquelle on trouve un banc d’argiles rouges qui régulent l’alimentation hydrique de la vigne. Sur ce premier type de sols, le grenache, la syrah et le mourvèdre produisent des vins généreux, puissants, tanniques et concentrés. De part et d’autre du plateau les éléments les plus fins constituent le deuxième type de sol de l’appellation : les sables. Ce dernier favorise le caractère aromatique de la syrah, du grenache et du mourvèdre. Enfin, la zone des calcaires urgoniens provient d’un délitement de la roche mère sous l’action du climat. Les sols y sont moins profonds et accueillent avec succès les cépages blancs, qui exaltent des arômes d’agrumes et de fruits à chair blanche. le sol doit rester sain et équilibré pour garantir l’épanouissement et la pérennité de la vigne. L’aération des sols aide les vignes à déployer leurs racines en profondeur. En cas de besoin, l’apport de composts à base de fumiers de brebis, entretient la vie microbienne nécessaire au cycle végétatif de la vigne. Chaque nouvelle plantation est précédée d’une période de repos de cinq ou six ans, pendant lesquels sont cultivés des céréales. Cultiver la vigne est une question d’attention. Comme tout être vivant, la vigne a besoin d’une surveillance de tous les instants , tant sur son développement que sur son état sanitaire. Une station météorologique, implantée sur le domaine, permet un suivi climatologique très précis. Ainsi, le Château de Mont Redon pratique une viticulture raisonnée afin d’aider la plante à trouver un équilibre biologique pendant toute la durée de son cycle sans la priver de ses défenses naturelles. Les interventions physiques sur la vigne, comme l’ébourgeonnage ou l’effeuillage manuel, sont pratiqués sur la totalité du vignoble. Ces travaux permettent d’aérer les grappes et de prévenir les risques d’altération sanitaire. 13 cépages (blancs et rouges) peuvent entrer dans la composition des Châteauneuf-du-Pape.Le Château Mont-Redon les cultivent et les vinifient tous. Cette large palette de raisins conduit à réaliser des vins parfaitement harmonieux et équilibrés, assortis d’une grande complexité. La qualité des raisins de Mont-Redon, fait l’objet d’une attention de tous les instants et leur récolte se fait manuellement. Les raisins sont sélectionnés sur la vigne et arrivent en caves très rapidement. L’objectif est de respecter la matière première lors de son acheminement jusqu’à la cuve. Le tri de la vendange est réalisé par une technologie optique et analytique d’avant-garde qui utilise deux caméras et un laser, reliés à un ordinateur pour trier les raisins de façon très précise et ajustable en fonction de la couleur, de la forme et de la grosseur des baies. C’est le seul appareil de ce type présent dans la Vallée du Rhône. Cet immense domaine cultivé en agriculture raisonnée a été aussi précurseur en termes d’écologie, en limitant au maximum son impact environnemental. En effet, depuis 10 ans, l’intégralité des eaux utilisées pour les vendanges sont retraitées directement sur le domaine grace à des bassins de recyclages naturels, qu’il vous sera possible de découvrir en participant à la visite du domaine proposé par la propriété. Vous pourrez découvrir les différents types de sols, cépages et de coupes en traversant les parcelles du domaine grâce à un « parcours découverte », que vous pourrez effectuer à pieds ou en vélo. Les premières vignes du vignoble datent de l’époque romaine, plantées à l’abri du mistral au pied d’une colline qui se situe en contrebas du caveau, parsemé de pins. C’est cette colline ronde qui donna son nom à la propriété : Le Mont-Redon. En 1344, il appartient au Domaine Épiscopal, et est reconnu en tant que vignoble. Au milieu du 18e siècle, Mont-Redon est acquis par un noble, Joseph Ignace d’Astier, avocat docteur en Droit d’Avignon, puis devient propriété des Mathieu, descendants des Astier. Anselme Mathieu, qui se disait « marquis de Mont-Redon », exploite le domaine jusqu’au décès de sa mère, Claire Mathieu, qui conduit au partage des biens. Dans le même temps, en 1866, le phylloxéra anéantit le vignoble de Châteauneuf-du-Pape En 1923, Mont-Redon passe aux mains d’Henri Plantin. Le nouvel acquéreur s’attache à regrouper les 2,5 ha de terres, alors éparses, dont il a hérité. En précurseur averti, il n’hésite pas à planter des vignes sur le vaste plateau caillouteux et boisé, encore inexploité, qui domine la propriété. Animés par la même passion pour leur métier, et toujours en quête de terroirs qualitatifs pour les cépages les mieux adaptés, les descendants d’Henri Plantin continuent ce travail d’investigation et agrandissent le domaine. Depuis quatre générations, au coeur de son vignoble à travers les siècles, la famille enrichit quotidiennement son savoir-faire dans le respect de ses exigences de qualité. Aujourd’hui, le Château Mont-Redon, géré par Jean Abeille et Didier Fabre, cousins et héritiers couvre 186 hectares à Châteauneuf-du-Pape, dont 100 hectares plantés en vignes. En 1980, l’exploitation s’élargit avec l’achat d’un domaine en Côtes-du-Rhône puis, en 1997, d’un autre en Lirac. Une géologie unique au monde où les cailloux roulés par le fleuve, recouvrent les hautes terrasses de l’appellation. A certains endroits, ils constituent une couche pouvant atteindre deux mètres, sous laquelle on trouve un banc d’argiles rouges qui régulent l’alimentation hydrique de la vigne. Sur ce premier type de sols, le grenache, la syrah et le mourvèdre produisent des vins généreux, puissants, tanniques et concentrés. De part et d’autre du plateau les éléments les plus fins constituent le deuxième type de sol de l’appellation : les sables. Ce dernier favorise le caractère aromatique de la syrah, du grenache et du mourvèdre. Enfin, la zone des calcaires urgoniens provient d’un délitement de la roche mère sous l’action du climat. Les sols y sont moins profonds et accueillent avec succès les cépages blancs, qui exaltent des arômes d’agrumes et de fruits à chair blanche. le sol doit rester sain et équilibré pour garantir l’épanouissement et la pérennité de la vigne. L’aération des sols aide les vignes à déployer leurs racines en profondeur. En cas de besoin, l’apport de composts à base de fumiers de brebis, entretient la vie microbienne nécessaire au cycle végétatif de la vigne. Chaque nouvelle plantation est précédée d’une période de repos de cinq ou six ans, pendant lesquels sont cultivés des céréales. Cultiver la vigne est une question d’attention. Comme tout être vivant, la vigne a besoin d’une surveillance de tous les instants , tant sur son développement que sur son état sanitaire. Une station météorologique, implantée sur le domaine, permet un suivi climatologique très précis. Ainsi, le Château de Mont Redon pratique une viticulture raisonnée afin d’aider la plante à trouver un équilibre biologique pendant toute la durée de son cycle sans la priver de ses défenses naturelles. Les interventions physiques sur la vigne, comme l’ébourgeonnage ou l’effeuillage manuel, sont pratiqués sur la totalité du vignoble. Ces travaux permettent d’aérer les grappes et de prévenir les risques d’altération sanitaire. 13 cépages (blancs et rouges) peuvent entrer dans la composition des Châteauneuf-du-Pape.Le Château Mont-Redon les cultivent et les vinifient tous. Cette large palette de raisins conduit à réaliser des vins parfaitement harmonieux et équilibrés, assortis d’une grande complexité. La qualité des raisins de Mont-Redon, fait l’objet d’une attention de tous les instants et leur récolte se fait manuellement. Les raisins sont sélectionnés sur la vigne et arrivent en caves très rapidement. L’objectif est de respecter la matière première lors de son acheminement jusqu’à la cuve. Le tri de la vendange est réalisé par une technologie optique et analytique d’avant-garde qui utilise deux caméras et un laser, reliés à un ordinateur pour trier les raisins de façon très précise et ajustable en fonction de la couleur, de la forme et de la grosseur des baies. C’est le seul appareil de ce type présent dans la Vallée du Rhône. Cet immense domaine cultivé en agriculture raisonnée a été aussi précurseur en termes d’écologie, en limitant au maximum son impact environnemental. En effet, depuis 10 ans, l’intégralité des eaux utilisées pour les vendanges sont retraitées directement sur le domaine grace à des bassins de recyclages naturels, qu’il vous sera possible de découvrir en participant à la visite du domaine proposé par la propriété. Vous pourrez découvrir les différents types de sols, cépages et de coupes en traversant les parcelles du domaine grâce à un « parcours découverte », que vous pourrez effectuer à pieds ou en vélo. Les premières vignes du vignoble datent de l’époque romaine, plantées à l’abri du mistral au pied d’une colline qui se situe en contrebas du caveau, parsemé de pins. C’est cette colline ronde qui donna son nom à la propriété : Le Mont-Redon. En 1344, il appartient au Domaine Épiscopal, et est reconnu en tant que vignoble. Au milieu du 18e siècle, Mont-Redon est acquis par un noble, Joseph Ignace d’Astier, avocat docteur en Droit d’Avignon, puis devient propriété des Mathieu, descendants des Astier. Anselme Mathieu, qui se disait « marquis de Mont-Redon », exploite le domaine jusqu’au décès de sa mère, Claire Mathieu, qui conduit au partage des biens. Dans le même temps, en 1866, le phylloxéra anéantit le vignoble de Châteauneuf-du-Pape En 1923, Mont-Redon passe aux mains d’Henri Plantin. Le nouvel acquéreur s’attache à regrouper les 2,5 ha de terres, alors éparses, dont il a hérité. En précurseur averti, il n’hésite pas à planter des vignes sur le vaste plateau caillouteux et boisé, encore inexploité, qui domine la propriété. Animés par la même passion pour leur métier, et toujours en quête de terroirs qualitatifs pour les cépages les mieux adaptés, les descendants d’Henri Plantin continuent ce travail d’investigation et agrandissent le domaine. Depuis quatre générations, au coeur de son vignoble à travers les siècles, la famille enrichit quotidiennement son savoir-faire dans le respect de ses exigences de qualité. Aujourd’hui, le Château Mont-Redon, géré par Jean Abeille et Didier Fabre, cousins et héritiers couvre 186 hectares à Châteauneuf-du-Pape, dont 100 hectares plantés en vignes. En 1980, l’exploitation s’élargit avec l’achat d’un domaine en Côtes-du-Rhône puis, en 1997, d’un autre en Lirac. Une géologie unique au monde où les cailloux roulés par le fleuve, recouvrent les hautes terrasses de l’appellation. A certains endroits, ils constituent une couche pouvant atteindre deux mètres, sous laquelle on trouve un banc d’argiles rouges qui régulent l’alimentation hydrique de la vigne. Sur ce premier type de sols, le grenache, la syrah et le mourvèdre produisent des vins généreux, puissants, tanniques et concentrés. De part et d’autre du plateau les éléments les plus fins constituent le deuxième type de sol de l’appellation : les sables. Ce dernier favorise le caractère aromatique de la syrah, du grenache et du mourvèdre. Enfin, la zone des calcaires urgoniens provient d’un délitement de la roche mère sous l’action du climat. Les sols y sont moins profonds et accueillent avec succès les cépages blancs, qui exaltent des arômes d’agrumes et de fruits à chair blanche. le sol doit rester sain et équilibré pour garantir l’épanouissement et la pérennité de la vigne. L’aération des sols aide les vignes à déployer leurs racines en profondeur. En cas de besoin, l’apport de composts à base de fumiers de brebis, entretient la vie microbienne nécessaire au cycle végétatif de la vigne. Chaque nouvelle plantation est précédée d’une période de repos de cinq ou six ans, pendant lesquels sont cultivés des céréales. Cultiver la vigne est une question d’attention. Comme tout être vivant, la vigne a besoin d’une surveillance de tous les instants , tant sur son développement que sur son état sanitaire. Une station météorologique, implantée sur le domaine, permet un suivi climatologique très précis. Ainsi, le Château de Mont Redon pratique une viticulture raisonnée afin d’aider la plante à trouver un équilibre biologique pendant toute la durée de son cycle sans la priver de ses défenses naturelles. Les interventions physiques sur la vigne, comme l’ébourgeonnage ou l’effeuillage manuel, sont pratiqués sur la totalité du vignoble. Ces travaux permettent d’aérer les grappes et de prévenir les risques d’altération sanitaire. 13 cépages (blancs et rouges) peuvent entrer dans la composition des Châteauneuf-du-Pape.Le Château Mont-Redon les cultivent et les vinifient tous. Cette large palette de raisins conduit à réaliser des vins parfaitement harmonieux et équilibrés, assortis d’une grande complexité. La qualité des raisins de Mont-Redon, fait l’objet d’une attention de tous les instants et leur récolte se fait manuellement. Les raisins sont sélectionnés sur la vigne et arrivent en caves très rapidement. L’objectif est de respecter la matière première lors de son acheminement jusqu’à la cuve. Le tri de la vendange est réalisé par une technologie optique et analytique d’avant-garde qui utilise deux caméras et un laser, reliés à un ordinateur pour trier les raisins de façon très précise et ajustable en fonction de la couleur, de la forme et de la grosseur des baies. C’est le seul appareil de ce type présent dans la Vallée du Rhône. Cet immense domaine cultivé en agriculture raisonnée a été aussi précurseur en termes d’écologie, en limitant au maximum son impact environnemental. En effet, depuis 10 ans, l’intégralité des eaux utilisées pour les vendanges sont retraitées directement sur le domaine grace à des bassins de recyclages naturels, qu’il vous sera possible de découvrir en participant à la visite du domaine proposé par la propriété. Vous pourrez découvrir les différents types de sols, cépages et de coupes en traversant les parcelles du domaine grâce à un « parcours découverte », que vous pourrez effectuer à pieds ou en vélo. Les premières vignes du vignoble datent de l’époque romaine, plantées à l’abri du mistral au pied d’une colline qui se situe en contrebas du caveau, parsemé de pins. C’est cette colline ronde qui donna son nom à la propriété : Le Mont-Redon. En 1344, il appartient au Domaine Épiscopal, et est reconnu en tant que vignoble. Au milieu du 18e siècle, Mont-Redon est acquis par un noble, Joseph Ignace d’Astier, avocat docteur en Droit d’Avignon, puis devient propriété des Mathieu, descendants des Astier. Anselme Mathieu, qui se disait « marquis de Mont-Redon », exploite le domaine jusqu’au décès de sa mère, Claire Mathieu, qui conduit au partage des biens. Dans le même temps, en 1866, le phylloxéra anéantit le vignoble de Châteauneuf-du-Pape En 1923, Mont-Redon passe aux mains d’Henri Plantin. Le nouvel acquéreur s’attache à regrouper les 2,5 ha de terres, alors éparses, dont il a hérité. En précurseur averti, il n’hésite pas à planter des vignes sur le vaste plateau caillouteux et boisé, encore inexploité, qui domine la propriété. Animés par la même passion pour leur métier, et toujours en quête de terroirs qualitatifs pour les cépages les mieux adaptés, les descendants d’Henri Plantin continuent ce travail d’investigation et agrandissent le domaine. Depuis quatre générations, au coeur de son vignoble à travers les siècles, la famille enrichit quotidiennement son savoir-faire dans le respect de ses exigences de qualité. Aujourd’hui, le Château Mont-Redon, géré par Jean Abeille et Didier Fabre, cousins et héritiers couvre 186 hectares à Châteauneuf-du-Pape, dont 100 hectares plantés en vignes. En 1980, l’exploitation s’élargit avec l’achat d’un domaine en Côtes-du-Rhône puis, en 1997, d’un autre en Lirac. Une géologie unique au monde où les cailloux roulés par le fleuve, recouvrent les hautes terrasses de l’appellation. A certains endroits, ils constituent une couche pouvant atteindre deux mètres, sous laquelle on trouve un banc d’argiles rouges qui régulent l’alimentation hydrique de la vigne. Sur ce premier type de sols, le grenache, la syrah et le mourvèdre produisent des vins généreux, puissants, tanniques et concentrés. De part et d’autre du plateau les éléments les plus fins constituent le deuxième type de sol de l’appellation : les sables. Ce dernier favorise le caractère aromatique de la syrah, du grenache et du mourvèdre. Enfin, la zone des calcaires urgoniens provient d’un délitement de la roche mère sous l’action du climat. Les sols y sont moins profonds et accueillent avec succès les cépages blancs, qui exaltent des arômes d’agrumes et de fruits à chair blanche. le sol doit rester sain et équilibré pour garantir l’épanouissement et la pérennité de la vigne. L’aération des sols aide les vignes à déployer leurs racines en profondeur. En cas de besoin, l’apport de composts à base de fumiers de brebis, entretient la vie microbienne nécessaire au cycle végétatif de la vigne. Chaque nouvelle plantation est précédée d’une période de repos de cinq ou six ans, pendant lesquels sont cultivés des céréales. Cultiver la vigne est une question d’attention. Comme tout être vivant, la vigne a besoin d’une surveillance de tous les instants , tant sur son développement que sur son état sanitaire. Une station météorologique, implantée sur le domaine, permet un suivi climatologique très précis. Ainsi, le Château de Mont Redon pratique une viticulture raisonnée afin d’aider la plante à trouver un équilibre biologique pendant toute la durée de son cycle sans la priver de ses défenses naturelles. Les interventions physiques sur la vigne, comme l’ébourgeonnage ou l’effeuillage manuel, sont pratiqués sur la totalité du vignoble. Ces travaux permettent d’aérer les grappes et de prévenir les risques d’altération sanitaire. 13 cépages (blancs et rouges) peuvent entrer dans la composition des Châteauneuf-du-Pape.Le Château Mont-Redon les cultivent et les vinifient tous. Cette large palette de raisins conduit à réaliser des vins parfaitement harmonieux et équilibrés, assortis d’une grande complexité. La qualité des raisins de Mont-Redon, fait l’objet d’une attention de tous les instants et leur récolte se fait manuellement. Les raisins sont sélectionnés sur la vigne et arrivent en caves très rapidement. L’objectif est de respecter la matière première lors de son acheminement jusqu’à la cuve. Le tri de la vendange est réalisé par une technologie optique et analytique d’avant-garde qui utilise deux caméras et un laser, reliés à un ordinateur pour trier les raisins de façon très précise et ajustable en fonction de la couleur, de la forme et de la grosseur des baies. C’est le seul appareil de ce type présent dans la Vallée du Rhône. Cet immense domaine cultivé en agriculture raisonnée a été aussi précurseur en termes d’écologie, en limitant au maximum son impact environnemental. En effet, depuis 10 ans, l’intégralité des eaux utilisées pour les vendanges sont retraitées directement sur le domaine grace à des bassins de recyclages naturels, qu’il vous sera possible de découvrir en participant à la visite du domaine proposé par la propriété. Vous pourrez découvrir les différents types de sols, cépages et de coupes en traversant les parcelles du domaine grâce à un « parcours découverte », que vous pourrez effectuer à pieds ou en vélo.


    informations pratiques

    Informations tarif

    Free

    Avis (0)

    Avis


    Il n’y pas encore d’avis.

    Be the first to review “Château Mont-Redon”