• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Alpilles

  Fontvieille village

  Catégorie : Étiquettes : ,

  Adresse


  Geolocalisation


  Description

  De ontdekking van ondergrondse graftombes wijzen op menselijke aanwezigheid in de loop van de protohistorie, van 5000 tot 2800 voor Christus. De gemeente van Fontvieille verschijnt officieel pas in de 18e eeuw, twee jaar na het begin van de Franse Revolutie. Het gebruik van steen wordt de rode draad in ons verhaal. Tijdens het tijdperk van de Romeinen, bood het Kelto-Ligurische volk van Arlaïte (het huidige Arles) zijn steun aan Julius Caesar tegen Pompejus. Als dank voor hun hulp, wordt hun stad Romeins en om dat te verwezenlijken hebben ze stenen nodig. Dankzij de nabijheid en de toegankelijkheid van onze site wordt er een open, zogenaamd Romeinse, steengroeve gecreëerd op 3 km van de huidige dorpskern. Een eerste bevolking van steengravers vestigt zich in het gebied. De aanwezigheid van deze bewoners zal de tijd doorstaan, maar zal zich verplaatsen rond het dorp naargelang de behoeften. Op die manier zal de stad Arelate zich uitbreiden en zullen tijdens de middeleeuwen ook de aquaduct en de Romeinse hydraulische maalderij, net zoals de abdij van Montmajour, opgetrokken worden in de nabijheid van de Mont des Cordes. De conflicten tussen de heren van Les Baux-de-Provence en de monniken van de abdij van Montmajour zullen leiden tot de constructie van een toren die dienst zal doen als observatie- én verdedigingspost (de Tour des Abbés uit de 14e eeuw). Geleidelijk aan zal de bevolking neerstrijken rondom de toren, tegelijkertijd aangespoord door de aanwezigheid van een waterbron die beschermd wordt door een kleine constructie die de inwoners “la vieille font” noemen, “het oude bekken” (12e eeuw). Om de families van de steengravers te onderhouden, gaat de boerenstand zich verder ontwikkelen waardoor zich twee hoofdcorporaties zullen onderscheiden: de steengravers en de landbouwers. Hoewel de eerste oliemolens al opduiken rond de 16e eeuw, is het toch nog wachten tot de einde van de 18e eeuw voordat de eerste windmolen verschijnt, de “Moulin Sourdon”. Het is na de Franse Revolutie dat het verhaal van Fontvieille tot een ware bloei komt, want de vraag naar steen zal toenemen. De tweede helft van de 19e eeuw zorgt nochtans voor een nog belangrijkere groei. De steen uit Fontvieille zal de continenten doorkruisen en oceanen oversteken want hij beantwoordt aan een specifieke bouwstijl: de Haussmann-stijl. Deze belangrijke vraag van over de hele wereld zal leiden tot een bevolkingstoename in ons dorp wat dan weer tot gevolg heeft dat er drie nieuwe windmolens opgetrokken worden: “Ramet”, “Tissot-Avon” en “Ribet”. Soms neemt de geschiedenis ook meer poëtische en artistieke wendingen: de dichter-schrijver Alphonse Daudet zal een bezoek brengen aan zijn neef Louis Daudet die hem zal ontvangen in het Château de Montauban, de woning van zijn schoonouders. De schrijver Daudet is zowel gecharmeerd door deze ontvangst als door het dorp en zal gedurende dertig jaar van zijn korte leven regelmatig terugkomen. Later zal de schilder van de Arlesiennes Léo Lelée, zijn ezel komen opstellen in de heuvels en de kleine straatjes van het dorp. Een andere schilder met naam, Carl Liner, zal zich vestigen in de beroemde Tour des Abbés. De beste manier om de geschiedenis van het dorp te ontdekken is via een gegidste rondleiding van de Toeristische Dienst.


  informations pratiques

  Informations tarif

  gratis

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Fontvieille village”


   Alpilles

   Fontvieille village

   Catégorie : Étiquettes : ,

   Adresse


   Geolocalisation


   Description

   The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office. The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office. The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office. The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office. The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office. The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office. The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office. The discovery of underground burial chambers indicates that humans were present during protohistory between 5000 and 2800 BC. The settlement of Fontvieille does not appear officially until the 18th century, two years after the start of the French Revolution. The use of stone was to become one of the main threads in our history. During the Roman period, the Celtic-Ligurian people of Arelate (modern-day Arles) supported Jules Caesar against Pompey. As a token of thanks, their city became a Roman colony, for which stone was needed. As our site was close-by and easily accessible, an open pit (or Roman) quarry was established 3 km from the centre of the current village. The first people to settle in the area were quarrymen, who remained there over time, only to move according to need around the village. This is how the town of Arelate was expanded, the Roman aqueduct and watermill at Barbegal were built and, in the Middle Ages, the Montmajour Abbey (not far from Mt Cordes) was constructed. The conflicts between the lords of Les Baux-de-Provence and the monks of Montmajour Abbey led to the construction of an observation and defensive tower (the 14th-century Tour des Abbés). The population gradually settled around the tower, encouraged at the same time by a water source protected by a small structure that they called the ‘old fountain’ (12th century). The farming community developed to provide food for the families of the stone-cutters, leading to two major but distinct guilds: quarrymen and farmers. Whilst the first oil mills appeared around the 16th century, it was not until the late 18th century that the earliest windmill, the moulin Sourdon, saw the light of day. The history of Fontvieille really took off after the French Revolution, when orders for stone began to increase. But the second half of the 19th century saw even greater growth: Fontvieille stone was transported across continents and oceans as it was suitable for a specific type of architecture – the Haussmannian style. The population of our village grew in response to these substantial requests from across the world, resulting in the emergence of three further windmills: Ramet, Tissot-Avon and Ribet. Sometimes history takes on the most poetic and artistic dimensions: the poet and writer Alphonse Daudet came to visit his cousin Louis Daudet at the Château de Montauban, the home of his parents-in-law. Daudet was so charmed by the village and the welcome he received that he came back regularly over the thirty years of his short life. Léo Lelée, famous for painting the women of Arles, later set up his easel in the small streets and hills of the village. Another painter of renown, Carl Liner, settled in the famous Tour des Abbés. The best way to discover the history of the village is on a guided tour run by the Tourist Office.


   informations pratiques

   Informations tarif

   free

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Fontvieille village”