• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Arles

  Montmajour Abbey

  Catégorie : Étiquettes : ,

  Adresse

  Adresse

  Route de Fontvieille

  Ville

  Arles

  Code postal

  13200

  Site web

  http://montmajour.monuments-nationaux.fr/

  Geolocalisation


  Description

  De abdij van Montmajour die opvalt door haar hoge en krachtige Romaanse silhouet, is één van de meest uitgewerkte bouwwerken van de Provence. Ze dateert uit de 12e eeuw en werd in 1840 als historisch monument geklasseerd. Ze getuigt zowel van de rijkdom van de gemeenschap, als van de middeleeuwse renaissance van de Kerk van Arles en van de opmerkelijke vooruitgang van de architectuur in die tijd. De abdij van Montmajour kent een grote faam totdat ze terug tot de orde moet worden geroepen in de 17e eeuw na de geestelijke verslapping en de materiële ruïne, wat ervoor zal zorgen dat er nieuwe gebouwen worden opgetrokken. Deze verrijking die hand in hand gaat met een periode van middeleeuwse renaissance en met een heropleving van de economie, zet de gemeenschap er toe aan om een uitgestrekt abdijcomplex te bouwen. Bij een hypothetische eerste kerk uit de 11e eeuw (die in teksten wordt vernoemd maar waarvan geen enkel monumentaal spoor bestaat) worden nieuwe bouwwerken gepoot: een abdijkerk, een klooster en kloostergebouwen. In de 14e eeuw wordt er een verdedigingstoren bijgevoegd. Dit eerste klooster genoot een voorname reputatie in het bijzonder dankzij het belangrijke bedevaartsoort voor de relieken van het Heilige Kruis, dat de “Pardon de Montmajour” wordt genoemd. Het oord werd steeds rijker, waardoor het de hebzucht van anderen aanwakkerde. Vanaf de 14e eeuw namen de pausen de gewoonte aan om de abdij “in commende” te geven, wat betekent dat ze de opbrengsten van het gebouw toewezen aan mensen buiten de congregatie, zelfs aan leken. Dit gebruik leidde tot een toenemende decadentie van het kloosterleven, waartoe aan het begin van de 17e eeuw een halt werd geroepen door de aartsbisschop van Arles. De architectuur van deze abdij werd duidelijk geïnspireerd op de oudheid, maar verbaast evenwel door de hoge graad van technische verfijning. Ze bestaat uit een hoge kerk met een enkele middenbeuk die geplaatst is bovenop een crypte met kooromgang en straalkapellen. De centrale apsis van de eerste heeft een veelhoekige vorm met vier zijden en is eenvoudigweg gedecoreerd met drie vensters met rondbogen. Het bouwwerk concentreert zich nauw rond de gebouwen die onontbeerlijk zijn voor het kloosterleven, waarvan het centrum gevormd wordt door het klooster met een opmerkelijke architectuur en decoratie. Het klooster vormt een rechthoek van 26 op 24 meter met vier gaanderijen rond een kleine binnenplaats. De gevels van deze gaanderijen vertonen op regelmatige afstand een reeks gedrukte bogen die gespannen zijn tussen de steunberen. Slechts enkele kloostergebouwen blijven vandaag voortbestaan: de kapittelzaal, de eetzaal, overblijfsels van de slaapzaal en van de kelder.


  informations pratiques

  Prix plein tarif

  7,50

  Informations tarif

  Full price : 7,5 € / Reduced price: 6 €

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Montmajour Abbey”


   Arles

   Montmajour Abbey

   Catégorie : Étiquettes : ,

   Adresse

   Adresse

   Route de Fontvieille

   Ville

   Arles

   Code postal

   13200

   Site web

   http://montmajour.monuments-nationaux.fr/

   Geolocalisation


   Description

   Montmajour Abbey, an imposing building with a high, striking Romanesque silhouette, is one of the most elaborate constructions in Provence. It dates from the 13th century and was listed as a national Historic monument in 1840; it testifies to the wealth of the community and the mediaeval Renaissance of the church in Arles, as well as to the remarkable advances in architecture during that period. Montmajour Abbey had an impressive reputation, before spiritual laxity and material ruin required it to be brought back under control in the 17th century, when new buildings were also constructed. This expansion, which took place during a period of mediaeval Renaissance and economic revival, led to the community building a huge abbey complex. New constructions, including an Abbey church, a cloister and convert buildings, were added to a hypothetical original 11th century church; hypothetical because it is mentioned in texts, but no trace of it has been found. A defensive tower was added in the 14th century. This first monastery became extremely well-known, principally due to the pilgrimage of the relic of the Holy Cross, known as the ‘Pardon de Montmajour’. It was constantly being expanded and began to arouse a great deal of envy. In the 14th century, the Popes placed the Abbey under the commendatory system, which involved granting the revenues of the establishment to people outside the congregation, even laymen. This practice brought about a gradual decadence in monastic life; it was brought back under control in the early 17th century, on the initiative of the Archbishop of Arles. The Abbey’s architecture is clearly inspired by Antiquity and is also astonishingly advanced from a technical point of view. A high church with a single nave is superimposed onto a crypt with an ambulatory and radiating chapels, although the layout of each structure would appear to be incompatible. The first church’s central apse is in the shape of a four sided polygon and is simply decorated with three semi-domed windows. The structure stands adjacent to those buildings that are essential to monastic life, centred around the cloister, with its remarkable architecture and décor. The cloister forms a 26 m x 24 m rectangle, whose four galleries are set out around a small courtyard. Their façades are punctuated by a series of depressed arches which are stretched between the abutments. Only a few of the convent buildings remain today, including the chapter room, the refectory and the remains of the sleeping quarters and storeroom.


   informations pratiques

   Prix plein tarif

   7,50

   Informations tarif

   Full price : 7,5 € / Reduced price: 6 €

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Montmajour Abbey”