• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Avignon

  Palace of the Popes Skip the line ticket

  Skip the line ticket for Palace of Popes. 50% Off on audioguide

  Catégorie : Étiquettes : ,

  Adresse

  Adresse

  Place du Palais

  Ville

  Avignon

  Code postal

  84000

  Téléphone

  +33 (0)4 32 74 32 74

  Site web

  http://www.palais-des-papes.com

  Geolocalisation


  Description

  Tijdens de XIIIᵉ eeuw trekt het pontificale hof rond. De pausen verblijven weinig in Rome en wonen afwisselend in de verscheidene steden van hun staten in het bijzonder om te ontkomen aan de onveiligheid door het woelige politieke klimaat. In 1305 wordt Bertrand de Got, aartsbisschop van Bordeaux, verkozen als paus onder de naam Clemens V. Hij verblijft in Frankrijk met name om er tot een oplossing te komen voor de zware onenigheden tussen hem en de koning van Frankrijk. In 1309 brengt zijn reis hem tot een verblijf in Avignon. De stad behoort toe aan de graaf van de Provence, Karel II van Anjou, koning van Napels en Sicilië en in dat opzicht leenheer van de paus, aan wie hij zijn steun biedt. Bovendien grenst Avignon aan het graafschap Venaissin dat bezit is van de Kerk sinds het einde van de XIIIᵉ eeuw. Clemens V vormt een Franse meerderheid in het Heilige College van de kardinalen, wat een einde brengt aan de Italiaanse heerschappij. De zes pausen die achtereenvolgens worden verkozen, zijn allen Frans en kiezen Avignon als vaste verblijfplaats waar ze zich als ware bouwmeesters gedragen. Het Palais des Papes doet niet enkel dienst als weelderige residentie, maar is ook de zetel voor de macht van de grootste prins van het christendom en het is zowel een plaats voor godsdienstverering als een fort. De bouw van het pausenpaleis vormt de grootste bouwwerf van het christelijke Westen van de XIVᵉ eeuw. Het wordt opgetrokken in minder dan twintig jaar, van 1335 tot 1352, onder het pausendom van Benedictus XII die het eerste pauselijke paleis doet bouwen (het zogenaamde “Palais Vieux”) en Clemens VI die de nieuwe bijgebouwen sticht (het zogenaamde “Palais Neuf”). In de XIVᵉ eeuw vormt het pausenpaleis de zetel voor een briljant hof, belangrijke Europese culturele en artistieke smeltkroes die de prille aanzet geeft tot de renaissance. Kapellen en privévertrekken van de paus bieden onderdak aan fresco’s van onschatbare waarde die getuigen van het vernieuwende werk van de Franse en Italiaanse scholen voor schilderkunst. De geschilderde decoratie van de Saint Martial- en Saint Jean-kapel en van de “Grande Audience”-zaal zijn van de hand van de Italiaanse kunstenaar Matteo Giovannetti. De pauselijke bibliotheek was met meer dan 2000 werken de belangrijkste van haar tijd. Nadat de pausen terugkeerden naar Rome, diende het paleis als woonplaats voor de legaten en vice-legaten die regeerden over Avignon en het graafschap Venaissin tot aan de Franse Revolutie. Een bezoek aan het monument brengt u terug naar deze weelde van het pauselijke hof dankzij de multimediale voorzieningen in elf talen: audiogids, filmpjes, 3D-reconstructie. Meer dan 25 zalen zijn toegankelijk voor het publiek: de audiëntie-zalen zoals de “Grande Audience” en de “Consistoire”; de gala-zalen zoals de “Chapelle Clémentine” die onderdak bood aan grootse religieuze ceremonies of de “Grand Tinel” waar de banketten doorgingen.


  informations pratiques

  Prix plein tarif

  11,00

  Informations tarif

  Full price : 11 € / Reduced price: 9 €

  Facebook

  Unable to display Facebook posts.
  Show error

  Error: Error validating application. Application has been deleted.
  Type: OAuthException
  Code: 190
  Please refer to our Error Message Reference.

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Palace of the Popes Skip the line ticket”


   Avignon

   Palace of the Popes Skip the line ticket

   Skip the line ticket for Palace of Popes. 50% off on audioguide

   Catégorie : Étiquettes : ,

   Adresse

   Adresse

   Place du Palais

   Ville

   Avignon

   Code postal

   84000

   Téléphone

   +33 (0)4 32 74 32 74

   Site web

   http://www.palais-des-papes.com

   Geolocalisation


   Description

   During the 13th century, the pontifical court was itinerant. It spent little time in Rome and travelled by turns to different cities within its states, largely to escape the insecurity of the troubled political climate back in Italy. In 1305 Bertrand de Got, the Archbishop of Bordeaux, was elected Pope under the name Clement V. He stayed on in France, primarily in order to seek a solution to the severe discord leading the papacy into conflict with the King of France. In 1309, its spent some time in Avignon in the course of its journey. At the time, the town belonged to the Count of Provence, Charles II d’Anjou, King of Naples and Sicily and a papal vassal, who offered his support. Moreover, Avignon was a neighbour of the Comtat Venaissin, which had been in the Church’s possession since the late 13th century. Clement V established a French majority in the Holy College of Cardinals, thus putting an end to Italian domination. The next six elected Popes were all French and chose Avignon as their residence, where they set about building a mini-Empire. The Papal Palace was not only a sumptuous residence but also the seat of power of the High Prince of Christendom, a place of worship and a fortress. The construction of the Palace was the biggest building site in Western Christendom in the 14th century. It was built in less than 20 years, from 1335 to 1352, under the pontificates of Benedict XII, who built the first pontifical Palace – known as the Old Palace – and Clement VI, who added the new extensions – known as the New Palace. In the 14th century, the Papal Palace was the seat of a brilliant Court, and a melting pot of major European cultural and artistic talent which heralded the Renaissance. A number of priceless frescoes In the Pope’s chapels and private apartments are preserved, bearing witness to the innovative work of the French and Italian schools of painting. The painted decor in the chapels of Saint Martial, Saint Jean and the Grande Audience was the work of the Italian artist Matteo Giovannetti. The pontifical library was the most important of its day, with over 2,000 volumes. After the Popes returned to Rome, the Palace became the residence of the legates and vice-legates who governed Avignon and the Comtat Venaissin until the French Revolution. Relive the splendour of the pontifical court thanks to the array of multimedia options in 11 languages: audio guides, films and3-D reconstructions. Over 25 rooms are open to the public: the audience rooms such as the Grande Audience and the Consistory and ceremonial rooms of exceptional dimensions, including the Clementine Chapel which hosted the great religious ceremonies and the Grand Tinel,where feasts were held.


   informations pratiques

   Prix plein tarif

   11,00

   Informations tarif

   Full price : 11 € / Reduced price: 9 €

   Facebook

   Unable to display Facebook posts.
   Show error

   Error: Error validating application. Application has been deleted.
   Type: OAuthException
   Code: 190
   Please refer to our Error Message Reference.

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Palace of the Popes Skip the line ticket”