• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Alpilles

  Sainte Croix Chapel

  Catégorie : Étiquette :

  Adresse

  Ville

  Maussane-les-Alpilles

  Geolocalisation


  Description

  De kerk dankt zijn naam aan de stukken van het kruis van Christus die hier zouden worden bewaard. Ze werd ingewijd in 1754 na werken die vier jaar in beslag namen. De klokkentoren bestaat uit een vierkante toren afgewerkt met een opengewerkte balustrade. Helemaal op de top werd de smeedijzeren klok geplaatst. Het hoofdaltaar en het houtwerk dateren uit de 19e eeuw. Het plein voor de kerk van Maussane draagt vandaag de naam van zijn mecenas, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). In Maussane bevinden zich drie kappelletjes, elk gewijd aan een heilige: – Oratoire de Saint-Roch, gelegen in het dorp, dat werd opgericht om hulde te brengen aan de bescherming van de heilige tijdens de Pest van 1720-1721. – Oratoire de Saint-Marc, dat in 1852 gebouwd werd langs een weg voor de transhumance, de seizoenstrek van vee tussen twee weidegebieden. Saint Marc was de patroonheilige van de herders. – en Oratoire de Saint-Éloi dat zich ten zuid-oosten van het dorp bevindt en naast het amfitheater ligt. Het werd opgetrokken in de 18e eeuw en deed lang dienst als zuidelijke grens voor het dorp. Dankzij de industriële ontwikkeling nemen de landbouw en boomkweek in Maussane sinds de 17e eeuw een hoge vlucht. De olijventeelt wordt de specialiteit van de gemeente. Het dorp telt dan zeven oliemolens, waarvan de oudste, de molen van Manville, teruggaat tot ongeveer de 16e eeuw. Volgens een traditie die waarschijnlijk dateert van het einde van de 18e eeuw, vindt in Maussane jaarlijks het feest plaats ter ere van Saint-Éloi, patroonheilige van de landbouwers, net zoals in andere dorpen van de Alpilles. Bij deze gelegenheid trekt er een kar gevuld met gebladerte en groene takken en getrokken door 15 tot 20 muilezels of ezelinnen, door de straten van het dorp, vergezeld van trommels en tamboerijnen. De priester van de parochie zegent de ezels, muilezels en paarden. Het feest is vaak de gelegenheid om een glimp op te vangen van de koningin van Arles. De eeuwenoude traditie van de olijfteelt in Maussane heeft aan het dorp een reputatie gegeven van olijfgemeente. Hoewel verscheidene molens gebruikt werden tot aan het einde van de 19e eeuw, zijn er nog maar twee actief: de molen van het Mas des Barres dat buiten het dorp gelegen is op de Route des Calans en de molen van Jean-Marie Cornille, in het hart van het dorp. Verscheidene landhuizen gelegen op het platteland van Maussane bieden producten aan van lokale makelij, zoals de streekproductenwinkel Gonfond (72) van het landhuis Saint-Roman of de bijenkweker Blochet (73) in de Jardins-Neufs-buurt. Het washuis van Maussane werd gecreëerd door architect Louis Astruc. Zijn concept was vernieuwend en wekte het enthousiasme van de wasvrouwen. Sindsdien was het immers mogelijk om staande de was te doen. Elke donderdagochtend vindt de markt plaats op de Place Henri Giraud, onder de platanen en dicht bij de jeu-de-boules-velden waar de dorpelingen petanque spelen.


  informations pratiques

  Informations tarif

  gratis

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Sainte Croix Chapel”


   Alpilles

   Sainte Croix Chapel

   Catégorie : Étiquette :

   Adresse

   Ville

   Maussane-les-Alpilles

   Geolocalisation


   Description

   Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque. Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque. Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque. Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque. Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque. Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque. Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque. Church of St Croix The Church of St Croix owes its name to the pieces of the Cross of Christ that it is said to contain. The church was consecrated in 1754 after four years of work. The belfry consists of a square tower topped by an openwork balustrade. A wrought iron campanile crowns the structure. The main altar and panelling date from the 19th century. The church square of Maussane now bears the name of its patron, Joseph Laugier de Monblan (1708-1775). Maussane has three oratories, each dedicated to a saint: The Oratory of St Roch in the village was erected as a tribute to the protection afforded by the saint during the 1720-1721 plague. The Oratory of St Marc was built in 1852 alongside a transhumance route, as St Marc was the patron saint of shepherds. Lastly, the Oratory of St Éloi is situated to the south-east of the village adjacent to the arena. Constructed in the 18th century, the church served as the southern boundary of the village for many years. From the 17th century industrial development gave significant impetus to farming in Maussane, with olive production becoming the region’s specialty. The village had up to seven oil mills, the oldest of which – Manville – went back to around the 16th century. There is an annual festival, based on a tradition that probably dates from the late 18th century, in honour of St Éloi (the patron saint of farmers) in Maussane and other villages in the Alpilles. A cart laden with green branches and leaves is drawn by 15 or 20 donkeys or mules as it parades through the village streets accompanied by drums and tambourines. The parish priest blesses the donkeys, mules and horses. The festival is often the opportunity to see the Queen of Arles make an appearance. Secular olive cultivation in Maussane gave the village the reputation of being an olive-growing area. Whilst there were several mills in operation until the close of the 19th century, only two are still active: the mill at Mas des Barres, situated outside the village on the road to Les Calans, and the Jean-Marie Cornille mill in the heart of the village. Numerous mas in the countryside around Maussane sell locally-produced products, such as the Confiserie Raymond Gonfond [72] at Mas Saint-Roman or the beekeeper Blochet [73] in the district of Les Jardins-Neufs. The Maussane wash-house was designed by the architect Louis Astruc. His was an innovative concept that was enthusiastically received by the washerwomen as it made it possible for them to wash clothes without having to bend down. The market is held every Thursday morning on the Place Henri Giraud under the plane trees close to the bowling area where the villagers play pétanque.


   informations pratiques

   Informations tarif

   free

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Sainte Croix Chapel”